Darbības jomas

Mūsu grupas darbības jomas papildina cita citu skujkoku koksnes apstrādes ķēdes posmos.