Höövlitööstus

Höövlitööstuses valmistatud okaspuust viimistlus- ja ehitusmaterjale turustatakse kaubamärgi RAITWOOD all.

AS Rait höövlitööstuse tootmisliin on üks Eesti ja Skandinaavia kaasaegsema tehnoloogiaga profiillaudade tootmise liine. Liinid ning töötlusseadmed on spetsiaalselt ehitatud profiillaudade tootmiseks ning sisaldavad toorme ja toodangu kvaliteedi kõrgtehnoloogilisi automaatkontrolli seadmeid.Aastas valmistatakse siin üle 75 000 m3 höövelpuitu.Toorainena kasutatakse lisaks oma grupi saetööstuste toodangule hoolikalt valitud koostööpartnerite materjali, mis pärineb okaspuu parimatelt kasvualadelt hõlmates Eestit, Lätit, Skandinaaviamaid ning Loode-Venemaad.
Höövlitööstus paikneb Tartumaal Reolas.